منتشر کننده
مشاورین املاک پازل
مشاور مربوطه
صدرا
قیمت : 9,900,000,000تومان
 • 450 متر
 • 1396 ساخت
 • 4 خواب
 • 2 هفته پیش

آگهی های مشابه در همین محدوده

۱۳۰ متر زعفرانیه
۱۳۰ متر زعفرانیه
۱۳۰ متر زعفرانیه
۱۳۰ متر زعفرانیه
۱۳۰ متر زعفرانیه
5

آپارتمان برای اجاره

 • 130 متر
 • 3 خواب
رهن : 120,000,000تومان
اجاره :4,200,000تومان
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 700 متری زعفرانیه
11

آپارتمان برای فروش

 • 700 متر
 • 5 خواب
قیمت : 22,400,000,000تومان
زعفرانیه ١٧٥ متر ٣ خوابه
زعفرانیه ١٧٥ متر ٣ خوابه
زعفرانیه ١٧٥ متر ٣ خوابه
زعفرانیه ١٧٥ متر ٣ خوابه
4

آپارتمان برای اجاره

 • 175 متر
 • 3 خواب
رهن : 370,000,000تومان
رهن کامل
فروش آپارتمان مسکونی 320 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 320 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 320 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 320 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 320 متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 320 متری زعفرانیه
6

آپارتمان برای فروش

 • 320 متر
 • 4 خواب
قیمت : 8,320,000,000تومان
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
اجاره ویلا آپارتمان 450 متری زعفرانیه سعدآباد
15

ویلا برای اجاره

 • 450 متر
 • 5 خواب
رهن : 1,600,000,000تومان
رهن کامل
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
فروش آپارتمان مسکونی 230متری زعفرانیه
11

آپارتمان برای فروش

 • 230 متر
 • 3 خواب
قیمت : 4,830,000,000تومان
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم
بد نبود
راضی نیستم