رحیمی
قیمت : 760,000,000تومان
 • 95 متر
 • 2 خواب
 • 2 هفته پیش

آگهی های مشابه در همین محدوده

۱۰۵مترهمکف برامیراتابک
۱۰۵مترهمکف برامیراتابک
۱۰۵مترهمکف برامیراتابک
۱۰۵مترهمکف برامیراتابک
۱۰۵مترهمکف برامیراتابک
5

اداری برای اجاره

 • 105 متر
رهن : 200,000,000تومان
رهن کامل
مطهری ترکمنستان ۹۸متر
مطهری ترکمنستان ۹۸متر
مطهری ترکمنستان ۹۸متر
مطهری ترکمنستان ۹۸متر
4

آپارتمان برای فروش

 • 98 متر
 • 2 خواب
قیمت : 805,000,000تومان
87متر امیر اتابک م اداری
87متر امیر اتابک م اداری
87متر امیر اتابک م اداری
87متر امیر اتابک م اداری
87متر امیر اتابک م اداری
5

اداری برای فروش

 • 87 متر
قیمت : 570,000,000تومان
خیابان ملک 50 متر
1

آپارتمان برای اجاره

 • 50 متر
 • 1 خواب
رهن : 75,000,000تومان
رهن کامل
مطهری وزوایی تکواحدی ۱۲۵متر
1

آپارتمان برای فروش

 • 125 متر
 • 3 خواب
قیمت : 800,000,000تومان
شریعتی محدوده بهارشیراز 63 متر
شریعتی محدوده بهارشیراز 63 متر
2

اداری برای فروش

 • 61 متر
قیمت : 340,000,000تومان
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم
بد نبود
راضی نیستم