منتشر کننده
مشاورین املاک پازل
مشاور مربوطه
غفاری
قیمت : 8,000,000,000تومان
 • 300 متر
 • 1396 ساخت
 • 3 خواب
 • 1 هفته پیش

آگهی های مشابه در همین محدوده

فروش آپارتمان مسکونی 230 متری فرشته تختی
فروش آپارتمان مسکونی 230 متری فرشته تختی
فروش آپارتمان مسکونی 230 متری فرشته تختی
فروش آپارتمان مسکونی 230 متری فرشته تختی
4

آپارتمان برای فروش

 • 230 متر
 • 3 خواب
قیمت : 5,000,000,000تومان
فروش آپارتمان مسکونی 150متری فرشته آقابزرگی
فروش آپارتمان مسکونی 150متری فرشته آقابزرگی
فروش آپارتمان مسکونی 150متری فرشته آقابزرگی
3

آپارتمان برای فروش

 • 150 متر
 • 3 خواب
قیمت : 2,850,000,000تومان
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی350 متری فرشته
10

آپارتمان برای فروش

 • 350 متر
 • 4 خواب
قیمت : 10,500,000,000تومان
فروش آپارتمان مسکونی 230متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 230متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 230متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 230متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 230متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 230متری فرشته
6

آپارتمان برای فروش

 • 230 متر
 • 4 خواب
قیمت : 5,060,000,000تومان
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 330 متری فرشته
11

آپارتمان برای فروش

 • 330 متر
 • 4 خواب
قیمت : تماس بگیرید
فروش آپارتمان مسکونی 380 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 380 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 380 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 380 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 380 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 380 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 380 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 380 متری فرشته
فروش آپارتمان مسکونی 380 متری فرشته
9

آپارتمان برای فروش

 • 380 متر
 • 5 خواب
قیمت : 12,000,000,000تومان
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم
بد نبود
راضی نیستم