150 متر تا 270 متر لوکسترین برج منطقه شروع قیمت از 9 میلیون به بالا .

اطلاعات تماس

منتشر کننده : املاک شفیعی
مشاور مربوطه : سعید شفیعی

ارسال پیامک

آگهی های مشابه در همین محدوده