کارمزد ارزیابی ملک برای دریافت وام مسکن، چگونه محاسبه می شود؟

کارمزد ارزیابی ملک برای دریافت وام مسکن، چگونه محاسبه می شود؟

کارمزد ارزیابی ملک برای دریافت وام مسکن، چگونه محاسبه می شود؟

اولین مرحله دریافت کارمزد در ابتدای فرآیند تقاضای وام و در هنگام تشکیل پرونده تسهیلات خرید می باشد. در این مرحله هزینه ای به عنوان علی الحساب ارزیابی پرداخت می شود که مبلغ آن ۲۵ هزار تومان است. 

 

همچنین اگر متقاضی دریافت وام، بخواهد از وام جعاله تعمیرات خانه استفاده کند باید مبلغ ۲۰ هزار تومان به طور جداگانه بابت این تسهیلات پرداخت کند که این نرخ ها به صورت قطعی بوده و بعدا دیگر مبلغ جدیدی افزوده نمی شود.

 

دومین مرحله کارمزد ارزیابی نیز پس از بازدید ملک توسط کارشناس از متقاضی وام دریافت می شود که ۲۵ هزار تومان پرداخت شده در مرحله اول از آن مبلغ کم می شود.

 

 در کل فرمول محاسبه کارمز ارزیابی ملک به این شکل می باشد: مبلغ مصوب وام منهای ۵ میلیون تومان ضرب در ۱.۵ در هزار.


 

برای مثال اگر فردی تصمیم به دریافت وام خرید مسکن با مبلغ ۶۰ میلیون تومان، شامل ۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۱۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن بگیرد، کارمزد ارزیابی ملک مورد نظرش به این ترتیب محاسبه می شود:

 

۱- پرداخت ۴۵ هزار تومان که ۲۵ هزار تومان بابت کارمزد ارزیابی ملک قبل از حضور کارشناس برای تسهیلات خرید مسکن و ۲۰ هزار تومان کارمزد ارزیابی ملک برای وام جعاله مسکن می باشد.

 

۲- از مبلغ وام ۵۰ میلیون تومان، ۵ میلیون تومان کسر می شود و بعد از آن ۴۵ میلیون تومان باقی مانده در ۱.۵ ضرب و بر هزار تقسیم می شود، که رقم آن برابر با ۶۷.۵۰۰ تومان خواهد شد در انتها ۲۵ هزار تومان اولیه هم از این مبلغ کم می شود.


 

لازم به ذکر است که کلیه بانک ها و کارشناسان موظفند از این فرمول تبعیت کنند و حق دریافت هیچگونه وجه خارج از این فرمول را ندارند.

 

 ( مطالب مرتبط با وام مسکن که باید بدانید )

نظرات

اشتراک در خبرنامه !

برای ثبت نام در خبرنامه شابش ایمیل خود را وارد کنید
ایمیل را با فرمت صحیح وارد نمایید