ثبت آگهی

راهنمای افزایش بازخورد

برای استفاده بهتر از سایت تخصصی شابش، به نکات زیر توجه کنید.

بارگزاری تعداد زیادی از تصاویر واقعی ملک با کیفیت بالا، همچنین ویدئو ملک، باعث جذابیت و بالارفتن بازدید و زنگخور آگهی شما خواهد شد.
درج کامل توضیحات و امکانات ملک با جزییات ، باعث کمک به متقاضی و صرفه جویی در زمان معرفی ملک توسط شما خواهد شد.
درج قیمت متناسب با محله و امکانات ملک ، باعث افزایش زنگ خور و نتیجه بهتر خواهد شد. قیمت نامتناسب و بالا باعث کاهش متقاضی ملک شما خواهد شد.
با طلایی کردن آگهی خود در انتهای ثبت آگهی ، بازخورد آگهی خود را افزایش دهید و بهتر دیده شوید .