قیمت خانه از قیمت فروش و اجاره خانه در محله های مختلف تهران و کرج مطلع شوید و قیمت هر منطقه را بر اساس معاملات انجام شده با هم مقایسه کنید .

متوسط قیمت آپارتمان در میرداماد

سه ماه گذشته

میانگین قیمت میرداماد ؟ 28,145,000 تومان قیمت هر متر مربع
میانگین قیمت بر اساس معاملات منطقه 3 ؟ 23,300,000 تومان قیمت هر متر مربع
میانگین مبلغ رهن و اجاره میرداماد ؟ 2,909,000 تومان قیمت هر متر مربع

نمودار تغییر قیمت (متر مربع)

میانگین قیمت میرداماد میانگین قیمت معاملات انجام شده منطقه 3
آگهی های فروش آپارتمان در میرداماد تمام آگهی ها
آگهی های رهن و اجاره آپارتمان در میرداماد تمام آگهی ها