مرحله اول ۴ / ۱

دانلود اپلیکیشن

دقت داشته باشید که قبل از نصب این اپلیکیشن فیلترشکن (VPN) را خاموش کنید

دانلود اپلیکیشن

مرحله دوم ۴ / ۲

رفتن به Device Management

تنظیمات را روی گوشی باز کنید، “General” را انتخاب کنید. در صفحه بعدی به سمت پایین اسکرول کنید و “Profile & Device Managment” را انتخاب نمایید

مرحله سوم۴ / ۳

فعال‌سازی

“Seeb Co OU” را انتخاب کنید

مرحله پایانی۴ / ۴

فعال‌سازی

“Seeb Co OU” را انتخاب کنید و سپس “Trust” را انتخاب کنید همین! شما آماده‌اید تا از اپلیکیشن استفاده کنید