خط ۷ مترو تهران

 • ۲۶ ایستگاه
 • شروع ساعت کاری ۵:۳۰ صبح
 • پایان ساعت کاری ۲۲:۳۰ شب
 • مجموع زمان مسافرت در خط ۶۹ دقیقه
 • طول خط ۳۹ کیلیومتر

یادگار امام

Yadegar Emam

 • یادگار امامYadegar Emam
 • میدان کتابMeydan Ketab
 • شهید دادمانShahid Dadman
 • میدان صنعتMeydan Sanat
 • برج میلادBorj Milad
 • بوستان گفتگوBostan Goftego
 • دانشگاه تربیت مدرسTarbiat Modares
 • باقرخانBagherkhan
 • توحیدTohid
 • شهید نواب صفویShahid Navabe Safavi
 • رودکیRodaki
 • کمیل Komeyl
 • بریانکBeryanak
 • حلال احمر Helal Ahmar
 • مهدیهMahdiye
 • وحدت اسلامیVahdat Eslami
 • میدان محمدیهMeydan Mohamadie
 • مولویMolavi
 • میدان قیامMeydan Ghiam
 • هفده شهریورHefdah Shahrivar
 • مخبرMokhber
 • میدان شهید محلاتیMeydan Shahid Mahalati
 • آهنگ Ahang
 • گلهاGolha
 • بسیجBasij
 • تختیTakhti

تختی

Takhti

از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم
بد نبود
راضی نیستم