فعالیت های تجاری در واحد های مسکونی افزایش یافته است

فعالیت های تجاری در واحد های مسکونی افزایش یافته است
شاید شما هم از افرادی باشید که با پدیده جدید این سالها که فعالیت تجاری در واحدهای مسکونی است مواجه شده باشید. این واحدهای تجاری-مسکونی روز به روز در حال توسعه هستند در حالیکه از لحاظ قانونی مجوز انجام چنین فعالیت هایی را ندارند.

حمود میرلوحی یکی از اعضای شورای شهر تهران در گفتگویی از وضعیت نا به سامان برخی مناطق مسکونی منطقه 1 و 2 که در حال فعالیت‌های تجاری هستند خبر داد و به شدت از وضعیت این واحدها انتقاد کرد.

میرلوحی اظهار داشت: در داخل برخی واحدهای مسکونی منطقه یک و دو که دارای مجوزهای مبهم و مشکل دار هستند، در حال حاضر فعالیت‌های فروشگاهی و تجاری صورت میپذیرد که در نوع خود جالب است. 


میرلوحی در ادامه به نحوه ساخت و ساز این برج ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از این خانه ها در کوچه های باریک 8 متری ساخته شده اند و آنطور که از شواهد امر به دست میاید از قوانین و مقررات تفصیلی شهرداری نیز تبعیت نکرده اند. این ساختمان ها در اواخر دوره قبلی شهرداری مجوز ساخت و ساز دریافت کرده اند اما این مسئله باعث نمیشود مسئولین فعلی اجازه بدهند چنین فعالیت هایی ادامه یابد و باید سریعا اقدام به تطبیق پروانه‌های ساخت و ساز با قوانین شهرداری نمایند.


این نماینده شورای شهر در انتها به مسئله محیط زیست هم پرداخت و گفت: مسئله دیگری که این روزها در اتوبان نیایش با آن برخورد کردیم، نابودی درختان به بهانه ساخت و ساز و گودبرداری بود. متاسفانه اتفاقاتی از این دست منجر به آسیب دیدن محیط زیست خواهند شد و باید هرچه سریعتر از شدت یافتن آن ها جلوگیری کنیم. برای مقابله با این معضلات باید اجرای سه مرحله را دستور کار خود قرار دهیم. اول اینکه ساخت و ساز باید با رعایت مقررات تفصیلی شهرداری صورت بپذیرد، دوم باید از ساخت ساختمان های در حال پیشرفت که این مقررات را رعایت نمیکنند جلوگیری کرد و در آخر اینکه نباید به این نوع ساخت و سازها مجوز فعالیت مجدد داد. 

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم