امضا فروشی در نظام مهندسی باید از بین برود

امضا فروشی در نظام مهندسی باید از بین برود
عباس آخوندی در گردهمایی مهندسی و باز مهندسی به معضلات موجود در این حوزه پرداخت و با ذکر یک مثال، اولین مشکل مهندسی کشور را تعارض منافع دانست.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه متاسفانه موضوع تعارض منافع در ایران جا افتاده است گفت: مفهوم تعارض منافع در ایران پذیرفته شده و با اینکه اممکن است اینکار با نیت خیر صورت بپذیرد اما کاملا غیراخلاقی است. به طور مثال فرض کنید از من که وزیر راه و شهرسازی هستم درخواست کنند به طور رایگان طرح یک آپارتمان را به عنوان مهندس ناظر قبول کنم. حال اگر این پیشنهاد را قبول کنم مطمئنا از من تقدیر به عمل خواهد آمد و در رسانه های بزرگ مانند صدا و سیما هم این موضوع را اعلام خواهند کرد. اما یک مسئله اخلاقی در این میان فراموش شده است. اگر در فرآیند طراحی این ساختمان خطایی از من سربزند کسی نمیتواند من را بازخواست کند زیرا تمامی افرادی که باید مرا مورد مواخذه قرار دهند زیردست من هستند!


آخوندی در ادامه با اشاره به اینکه از دل این تعارض منافع یک بنگاه بزرگ بیرون نخواهد آمد گفت: ما تنها کشوری هستیم که در بحث مهندسی دو بازار داریم. یکی نظام فنی و اجرایی و دومی سازمان نظام مهندسی ساختمان. این مسئله یک معضل و گرفتاری محسوب میشود و هرچه سریعتر باید فکری به حال آن کنیم. در حال حاضر نظام مهندسی با ادعای اینکه میخواهد رابطه مالک و مهندس را قطع کند به محل عرضه کوپن تبدیل شده است. اما حقیقتا چنین امکانی نباید وجود داشته باشد زیرا مالک حق دارد فردی را که از او خدمات میگیرد بشناسد. بعضا مشاهده میکنیم در فرآیند یک نظارت بیش از 300 مهندس حضور دارند که این نشان دهنده وضعیت اسف بار امضا فروشی در نظام مهندسی است.


وزیر راه و شهرسازی بخش دیگری از گفتگوی خود را به عدم مشخص بودن مسئولیت نهادها اختصاص داد و گفت: وقتی به صورت جزئی به ماجرا نگاه نگاه میکنیم میبینیم هر نهادی در حال انجام وظایف مربوط به خود است اما وقتی با دید بازتری به عملکرد نهایی می نگریم، هیچ نهادی مسئولیت کار را قبول نمیکند. نظام فنی اجرایی به هیچ وجه تخلفات نظام مهندسی را قبول نمیکند و هیچگونه تعهدی نیز در این خصوص ارائه نمیدهد. با این استدلال که اگر ناظر از طرف مالک باشد منافع عمومی زیرسوال میرود و اگر ناظر از سمت شهرداری باشد خود ناظر ضرر میکند، رابطه بین مالک و ناظر را قطع کردند. حال مالک صرفا باید پول بدهد و دیگر به هیچ چیز کار نداشته باشد. انتخاب ناظر با سازمان مهندسی است و هیچ کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست. وقتی تعارض منافع در این حد وجود داشته باشد مسلما فساد هم وجود خواهد داشت.


آخوندی در انتها گریزی هم به مسئولیت‌های شهرداری زد و اظهار داشت: ما حتی فرق بین ناظر و بازرس را هم نمیدانیم. این در حالیست که این دو باید با هم فرق داشته باشند و منافع هیچکدام در گروی منافع دیگری نباشد. 

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم