مروری بر گزارشات چهارساله بانک مرکزی در حوزه مسکن

مروری بر گزارشات چهارساله بانک مرکزی در حوزه مسکن
شاید موقعیت فعلی زمان مناسبی برای مرور آمارهای بازار مسکن در چهار سال گذشته باشد. با شابش همراه باشید تا مروری بر نوسانات معاملات و قیمت مسکن در چهار سال گذشته بیندازیم.

طبق گزارشات منتشر شده بانک مرکزی، اردیبهشت ماه سال 94 تعداد معاملات آپارتمان معادل 14 هزار و 174 واحد بوده که در خرداد ماه به 15 هزار و 566 واحد مسکونی رسیده است. این آمار همانطور که جلوتر خواهد آمد، نسبت به آمار سال 97 کاملا روند معکوسی را از خود نشان میدهد. 

سال 95 شاهد رشد کمتری در مقایسه با سال 94 بودیم. در خرداد سال 95 تعداد معاملات مسکن 15 هزار و 400 واحد مسکونی بوده که البته قیمت هر مترمربع خانه در این ماه 10 درصد رشد نسبت به ماه قبل از خود نشان داده است. 

در خرداد ماه سال 1396 معاملات مسکن کاهش 6 درصدی را نسبت به اردیبهشت ماه تجربه کرد و از 16.3 هزار معامله به 15.3 هزار معامله رسید. 

حال به سال 97 میرسیم. امسال تعداد معاملات خرید خانه در خرداد ماه معادل 14.8 هزار واحد مسکونی بوده که نسبت به اردیبهشت امسال 22 درصد کاهش از خود نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، این کاهش 22 درصدی در 4 سال گذشته بی سابقه بوده است. اما این تمام ماجرا نیست. قیمت هر مترمربع خانه در خرداد ماه امسال با رشد 45 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده که این آمار نیز در چند سال گذشته بی سابقه بوده است. آمار رشد قیمت مسکن در چهار سال گذشته نیز در نمودار زیر قابل مشاهده است:


نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم