3 نکته ی روانـشـناسی درطـراحی آپارتـمان و دیـزاین داخـلی ملـک

3 نکته ی روانـشـناسی درطـراحی آپارتـمان و دیـزاین داخـلی ملـک
از نظر روانشناسان استفاده ...از نظر روانشناسان استفاده از رنگ های تیره برای اتاق خواب بهترین کار است


اصول روانشناسی رنگ ها این نکته را تاکید می کند که استفاده از رنگ ها قاعده ی خاصی ندارد


از نظره روان شناسان برای اتاق کودکان استفاده از رنگ های گرم و ملایم توصیه می شودنظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم