آنچه باید راجع به خرید و فروش ملک خود بدانید

آنچه باید راجع به خرید و فروش ملک خود بدانید
با کسب و کار های ...
با کسب و کار های مربوط با فعالیت خود ارتباط  برقرار کنید 

با افرادی که در محله تان کار های تخصصی ملک انجام می دهند ارتباط برقرار کنید  

گرده هم ایی های دوستانه برگزار کنید و ارتباط خود را با مردم افزایش دهید 

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم