چند نکته برای جذب مشتریان احتمالی

چند نکته برای جذب مشتریان احتمالی
همیشه...
همیشه حضور داشته باشید تا خانه را به آن ها نشان دهید 

از خانه های محله و یا اطراف آن ها مطلع باشید

چند عکس از داخل منزل و بیرون در دسترس داشته باشید
نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم