رکود بازار مسکن شهرداری را هم از پای درآورد!

رکود بازار مسکن شهرداری را هم از پای درآورد!
گویا رکود مسکن همچنان ادامه دارد و تبعات آن گریبان گیر نهادهای مختلفی شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری تهران به دلیل رکود مسکن، با کسری 9 درصدی در وصول درآمدهای مصوب 95 رو به رو شده است. کارشناسان دلیل این رکود را افت شدید ساخت و ساز در تهران عنوان کرده اند. تبعات این رکود علاوه بر کسری بودجه شهرداری در سال جاری، منجر به کمبود منابع نقدی برای سال آینده هم خواهد شد. با شابش همراه باشید تا مروری بر گزارش بودجه شهرداری داشته باشیم.

گزارش شورای شهر
روز گذشته بود که در شورای شهر، گزارشی از عملکرد 6 ماهه بودجه 95 ارائه شد. در نیمه اول سال 95، 
17 هزار و 880 میلیارد تومان مصوب شده که تنها 7 هزار و 200 میلیارد آن وصول شده است. معمولا روال بر این قرار است که 50 درصد درآمد مصوب باید دریافت شود، در حالیکه رقم فوق 41 درصد را شامل میشود.
در بودجه مصوب شهرداری، 10 هزار و 728 میلیارد تومان به بخش نقد (60 درصد بودجه) و 7 هزار و 152 میلیارد تومان به بخش غیرنقد (40 درصد بودجه) اختصاص دارد. از رقمی که شهرداری وصول کرده، 4 هزار و 500 میلیارد تومان در بخش نقد و 2 هزار و 700 میلیارد تومان در بخش غیرنقد به دست آمده است.

احتمال اقدام شهرداری برای فروش دارایی ها
کارشناسان برنامه ریزی و بودجه شورای شهر پیش بینی میکنند تا انتهای سال تنها 63 درصد بودجه مصوب دریافت میشود و به همین دلیل علاوه بر اینکه رکود ساخت و ساز به بازار مسکن آسیب زد، ضربه ثانویه آن به شهرداری وارد شده است.
اگر وضع به همین منوال بگذرد، شهرداری مجبور میشود برای جبران هزینه های مستمر شهری و مطالبات پیمانکاران، به فروش دارایی های خود دست بزند. این کار میتواند اثرات به مراتب بدتری نسبت به فروش تراکم برای تهران در پی داشته باشد.

آینده مبهم بودجه شهرداری
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر از وضعیت کسب درآمد شهرداری از دو منبع ناپایدار "عوارض مازاد تراکم" و "تغییر کاربری"، نشان دهنده عمق ضربه رکود بازار ملک و مسکن به بودجه تهران میباشد.
در حالی که در نیمه نخست سال گذشته میزان وصولی شهرداری از دو منبع "عوارض مازاد تراکم" و "تغییر کاربری" 5/ 57 درصد و 7/ 66 درصد بودجه بوده است، اما در نیمه اول سال جاری کسب درآمد شهرداری از این دو منبع نه تنها کمتر از 50 درصد بوده، بلکه پیش‌بینی می‌شود که کسری وصولی در هر دو ردیف به بالای 2 هزار و 500 میلیارد برسد!

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم