تمدید تحریم های ایران به صورت رسمی به جریان افتاد!

تمدید تحریم های ایران به صورت رسمی به جریان افتاد!
پس از اینکه سنای امریکا با اکثریت آرا تحریم های ایران را تمدید کرد، همه منتظر حرکت اوباما بودند. غافل از اینکه حتی امضای اوباما هم تحریم ها را رفع نخواهد کرد!!!

گرچه باراک اوباما از امضای تحریم ها علیه ایران خودداری کرد اما آن را امضا هم نکرد تا به صورت خودکار تحریم های ایران تمدید شوند!!
البته از آنجا که تمام نمایندگان سنای امریکا قانون تحریم ها را امضا کردند، حتی اگر اوباما هم این طرح را وتو میکرد، هیچ تاثیری در تمدید تحریم ها صورت نمیپذیرفت! یکی از قوانین اساسی امریکا این است که در صورتیکه یک لایحه در سنای امریکا به تصویب بیش از دو سوم نمایندگان برسد، حتی وتوی رئیس جمهور هم نمیتواند مانع از اجرای آن شود. در حقیقت میتوانیم بگوییم امضا کردن یا نکردن لایحه تحریم امریکا هیچ تاثیری در تمدید تحریم ها نداشته است!

اوباما با عدم امضای تمدید تحریم ها، به کنگره یک دهن کجی نشان داد اما آیا این دهن کجی برای ملت ایران تفاوتی بوجود خواهد آورد؟!
حال باید منتظر واکنش ایران نسبت به این موضوع باشیم.

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم