کاهش نرخ اجاره بها به علت کاهش تقاضا

کاهش نرخ اجاره بها به علت کاهش تقاضا
معمولا وقتی با مشاورین املاک گفتگو میکنیم، تابستان را فصل رونق رهن و اجاره ملک میدانند و با شروع زمستاناظهار میدارند بخش اجاره و رهن از کار می افتد. البته نباید از یاد ببریم که برخی مناطق تهران در فصول زمستان هم معاملات زیادی در زمینه اجاره و رهن انجام میدهند.

وارد زمستان شدیم و همانطور که از آمارها انتظار میرفت، این فصل برای بخش اجاره و رهن خانه بسیار مناسب است. با توجه به فصل زمستان، نرخ اجاره آپارتمان های مسکونی کاهش یافته و مالکان این آپارتمان ها انعطاف بیشتری را در مقابل مستاجران نشان میدهند.

با توجه به گفتگوهای مختلف که با مشاورین املاک معتبر صورت پذیرفته، نرخ اجاره بها به 10 درصد پایین تر از نرخ تابستان رسیده است.

البته تعداد جویندگان ملک برای اجاره و رهن هم به شدت کاهش یافته و موجران برای یافتن مستاجر، باید مدت زمانی طولانی تر از فصل تابستان را انتظار بکشند. به همین علت است که اکثر آپارتمان های مربوط به اجاره ممکن است تا مدت زمان طولانی خالی بمانند.البته همانطور که اشاره کردیم، متقاضیان اجاره یا رهن آپارتمان میتوانند گزینه های مناسب و همچنین با نرخ اجاره بهای کمتری را بیابند.

همانطور که رئیس مشاورین املاک کشور در خبرها اذعان داشت، در روزهای پیش رو نرخ و تعداد معاملات مربوط به اجاره آپارتمان کاهش خواهد یافت. عقبایی همچنین اظهار داشت خیز رونق ملک در این چند ماه برداشته شده و در تابستان آینده وضعیت ملک پر رونق میشود.

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم