شرایط پرداخت وام مسکن به مالکان غیر شش‌ دانگی

شرایط پرداخت وام مسکن به مالکان غیر شش‌ دانگی
ملک هایی که سند شش ‌دانگ آنها به نام یک نفر نیست دو نوع می باشند، یا اصلا سند ندارند و از املاک قولنامه ای، بنچاقی و مانند آن محسوب می شوند یا اینکه سند دارند ولی دانگ ها میان دو نفر به صورت سه دانگ سه دانگ تقسیم شده است که هر کدام از این دو نوع شرایط خاص خود را برای اعطا تسهیلات دارند.

به گزارش شابش، امیرحسین عسکری، کارشناس ارشد حقوق ثبت درباره شرایط دریافت وام مسکن برای ملک هایی که سند شش ‌دانگ ندارند، می گوید: در صورتی که ملک سند نداشته باشد بانک‌ها اصلا وام خرید یا ساخت اعطا نمی کنند و تنها وام جعاله مسکن به این املاک  داده می شود که مبلغ آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، فقط یک میلیون تومان می باشد. اما نحوه دریافت تهسیلات برای ملک هایی که ۲ نفر هر کدام برای نیمی از آن ملک، سند دارند به این صورت است که فردی که سهم دارد، همراه با متقاضی در شعبه بانک حاضر شده و رضایت خود را از پرداخت تهسیلات نسبت به سهم متقاضی به صورت کتبی اعلام می کند.

وی در ادامه افزود : تقسیم دانگ ها میان دو نفر باعث شده تا ارزش سهم متقاضی کاهش یابد و بر اساس آیین نامه های اجرایی وام مسکن و مصوبات شورای پول و اعتبار، به ملک هایی که دو مالک دارند، در صورتی که ارزش سهم متقاضی پایین باشد، وام تعلق نمی گیرد. تعیین ارزش سه دانگ وام گیرنده بر عهده ارزیاب بانک بوده و بر اساس آیین نامه وام بانکی، باید ارزش آن سه دانگ از ۱۲۰ درصد مبلغ وام بیشتر باشد و اگر کارشناس بانک تشخیص بدهد که تسهیلات به آن سه دانگ تعلق می گیرد و بانک نیز با پرداخت تهسیلات موافقت کند، کل شش دانگ خانه به رهن بانک می رود و مالک سه دانگ دیگر می بایست نسبت به این موضوع اعلام موافقت کند و رضایت نامه را به صورت کتبی در اختیار بانک قرار دهد.

عسکری در رابطه با مالکینی که نسبت خانوادگی مانند همسر و پدر دارند گفت : اگر متقاضی دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن برای ملک غیر شش ‌دانگی، زوجین باشد، به هیچ عنوان وامی به آنها تعلق نمی ‌گیرد. اگر در معاملات خریدار و فروشنده به ترتیب پدر و پسر باشند تنها در شرایطی  وام خرید یا ساخت مسکن به این نوع ملک تعلق می گیرد که جواز ساخت و پایان کار به اسم فروشنده (پدر) باشد؛ بنابراین اگر پدر متقاضی دریافت تسهیلات، خود نیز ملک را از فرد دیگری خریده باشد، خریدار (فرزند) نمی تواند نسبت به آن ملک تقاضای وام کند.

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم