معاملات مسکن مشمول ۱۰ درصد مالیات علی الحساب شد

معاملات مسکن مشمول ۱۰ درصد مالیات علی الحساب شد
طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حوزه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و از این پس در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت علاوه بر مالیات نقل و انتقال، مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی از اشخاص حقیقی گرفته می شود.

به گزارش شابش، طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی و بر اساس ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهار و پنجم از باب سوم این قانون می‌باشد.

بر این اساس شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی به این شرط است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.در این بخش نامه تاکید شده اخذ مالیات از ساختمانهای احداث شده در شهرهای با  جمعیت زیر صد هزار نفر منتفی است. همچنین از این پس در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت علاوه بر مالیات نقل و انتقال، مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی از اشخاص حقیقی گرفته می شود.

در ادامه می توانید متن کامل این بخشنامه را مطالعه کنید :


بخشنامه

مخاطبین/ امور مالیاتی شهر و استان و تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم


نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394.4.31 تا زمان ابلاغ آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می‎دارد:

1- طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمده مشاغل و مالیات بر درآمده اشخاص حقوقی) می باشد.

2- به موجب تبصره (2) ماده مذکور، شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

3- وفق مقررات تبصره (4) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (1) آن از ساختمان های ایجاد شده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می باشد.

بنابراین با عنایب به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های (2) و (4) ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می‎گردد.

بخشنامه صادره از سوی سید کامل تقوی‎نژاد 

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم