استان تهران رکورد دار بیشترین خانه های خالی

استان تهران رکورد دار بیشترین خانه های خالی
آمار آخرین سرشماری حاکی از این امر می باشد که بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی حدود ۴۹۰، ۲۴۲ و ۱۹۵ هزار واحد می باشد که بر اساس این آمار تهران در میان استان های کشور مقام اول را در تعداد واحد های مسکونی خالی را دارد.

به گزارش شابش، تحلیل آمار واحدهای مسکونی خالی نشان دهنده این امر است که بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب حدود ۴۹۰، ۲۴۲ و ۱۹۵ هزار واحد است و کمترین تعداد واحدهای مسکونی خالی برای استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی به ترتیب با اعداد ۱۳.۳، ۱۳.۷ و ۲۳.۱ هزار واحد می باشد. کمترین درصد تغییرات متعلق به استانهای سیستان و بلوچستان، مرکزی و زنجان به میزان ۱۳.۶، ۱۳.۷ و ۱۷.۸ درصد بوده و بیشترین درصد تغییرات در مدت زمان بین دو سرشماری در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ مربوط به استانهای قزوین، البرز و کردستان و به میزان ۹۶.۴، ۸۹.۵ و ۸۳.۶ درصد می باشد.

در فاصله زمانی بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد جمعیت کشور از ۷۵.۱ به ۷۹.۹ میلیون نفر، نرخ رشد سالیانه جمعیت از ۱.۲۹ درصد به ۱.۲۴ درصد، جمعیت شهرنشین از ۷۱.۴ درصد به ۷۴ درصد، تعداد خانوار از ۲۱.۱ میلیون نفر به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده و از طرف دیگر سهم خانوارهای دارای مسکن ملکی در کشور از ۶۲.۷ درصد به ۶۰.۶ درصد و نیز تعداد واحدهای مسکونی معمولی (بدون احتساب خانه های خالی) از ۱۹.۹ میلیون به ۲۲.۸ میلیون واحد رسیده است.

تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد افزایش یافته است. در این بین سهم استان تهران از کل خانه های خالی کشور از ۱۹.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۸.۹ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته و طبق شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی کشور بدون احتساب خانه های خالی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ در عدد ۱.۰۶ بدون تغییر مانده و این شاخص با احتساب خانه های خالی از  ۰.۹۸ به ۰.۹۴ کاهش پیدا کرده است.

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم