مسکن مهر حاشیه‌ نشینی را افزایش داد

مسکن مهر حاشیه‌ نشینی را افزایش داد
معاون ساختمان و مسکن آخوندی اظهارات چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر را تکرار کرد.

حامد مظاهریان با اعلام اینکه با فراخوان برای ثبت‌نام در مسکن مهر مقدار زیادی تقاضای غیرواقعی ایجاد شد، اظهار کرد: هر کس به فکر مسکن نبوده،‌ فکر می‌کند می‌تواند تقاضایی را ثبت کند و از این رو مسکن مهر باعث افزایش بی‌رویه حاشیه‌نشینی شد.

وی در خصوص مسکن اجتماعی تصریح کرد: این طرح برای محرومان و کسانی است که حمایتی نیستند و نمی‌توانند برای تامین مسکن خود اقدامی انجام دهند.

وی ادامه داد:‌ مسکن مهر به نوعی مسکن اجتماعی است ولی با سیاست متفاوت و به زعم من اشتباه انجام شد.

به گزارش تسنیم، چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی در مراسم تودیع معاون معماری و شهرسازی خود گفته بود: آیا ساختن خانه در بیابان مسئله حاشیه نشینی را حل می کند، دو بار استیضاح شده ام و هیچ برایم مهم نیست. وقتی در مقابل سودداگران شهری می ایستید این کار بی هزینه نیست. فکر می کنم آخر کار آمده ایم هزینه بدهیم و اگر نمی خواستیم می رفتیم همان زندگی دانشگاهی را ادامه می دادیم.

آخوندی افزود: باید اینقدر با هم گفت وگو کنیم تا ببینیم آینده شهرنشینی کشور چیست. این حضراتی که شهرنشینی را به این وضعیت رساندند اکثرا از معماری اسلامی ایرانی حرف می زدند اما آخر کار در کشور بیغوله ساختند.


وی پیش‌تر نیز گفته بود: مسکن مهر به دلیل بی توجهی به شهروند و رویکردی کالبد محور پروژه ای نادرست بود. مسئله ما آن است که به جای رسیدگی به همین مسائل ساده آن ها را رها کرده و به ارائه سخنانی بزرگ می پردازیم که نتیجه اش پس از 70 سال چیزی جز وجود یک سوم جمعیت شهری در وضعیت بد مسکنی نبوده است.

نظر سنجی شابش بستن
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم