ساختمان تجاری مخبر

تماس با گروه ساختمانی اسلامیان

ساختمان تجاری مخبر

تماس بگیرید

ساختمان تجاری مخبر

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهدر حال ساخت
تاریخ تکمیلسه شنبه 19 آذر 1398
تعداد واحد1
محلخاوران

تصاویر

توضیحات

پروژه تجاری دارای یک طبقه تجاری مساحت طبقه همکف 110 متر مربع با ارتفاع 7 متر مربع

نقشه

گروه ساختمانی اسلامیان

گروه ساختمانی اسلامیان از با تجربه ترین های منطقه 14 هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران به خصوص منطقه 14 است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .