پروژه های ساختمانی

ربیعی
جی تهران
12 واحد : 2 خواب
از 1,023,000,000 تومان
مشاهده جزییات
جیحون
جیحون تهران
20 واحد : 1 تا 2 خواب
از 715,000,000 تومان
مشاهده جزییات
کانون سلمان
نواب تهران
10 واحد : 2 خواب
از 1,170,000,000 تومان
مشاهده جزییات
نگین شهدا
جی تهران
12 واحد : 2 خواب
از 675,000,000 تومان
مشاهده جزییات
بهمن
نظام آباد تهران
24 واحد : 3 خواب
از 1,680,000,000 تومان
مشاهده جزییات
وجدانی
میدان سپاه تهران
18 واحد : 2 خواب
از 1,296,000,000 تومان
مشاهده جزییات
مجلل
جیحون تهران
10 واحد : 2 خواب
از 1,270,000,000 تومان
مشاهده جزییات
بعثت
جنت آباد مرکزی تهران
5 واحد : 3 خواب
از 4,440,000,000 تومان
مشاهده جزییات
گیلاوند
دماوند تهران
1 واحد : 3 خواب
از 30,000,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی جی
آزادی سلسبیل شمالی ، تهران
10 واحد : 1 تا 2 خواب
از 600,000,000 تومان
مشاهده جزییات
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم