پروژه مسکونی عسگریان

تماس با گروه ساختمانی عسگریان

پروژه مسکونی عسگریان

تماس بگیرید

پروژه مسکونی عسگریان

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهدر حال ساخت
تاریخ تکمیلسه شنبه 31 تیر 1399
تعداد واحد10
محلپیروزی
خواب1 تا 1 خواب

تصاویر

توضیحات

((پروژه مسکونی عسگریان )) پروژه در 5 طبقه 10 واحدی می باشد واحدها دارای متراژهای 60 متر مربع

نقشه

گروه ساختمانی عسگریان

جناب آقای مهندس عسگریان ، سازنده و سرمایه گذار پروژه های مناطق شرقی تهران در حال حاضر ساخت تعدادی پروژه در این منطقه را به اتام رسانید است . التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.