پروژه مسکونی شیری

تماس با گروه ساختمانی شیری

گروه ساختمانی شیری
پروژه مسکونی شیری

پروژه مسکونی شیری

تماس بگیرید

پروژه مسکونی شیری

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهدر حال ساخت
تاریخ تکمیلسه شنبه 31 تیر 1399
تعداد واحد5
محلامام حسین

تصاویر

project.name-1
project.name-2
project.name-3
پروژه مسکونی شیری
+8تصاویر بیشتر

توضیحات

((پروژه مسکونی شیری))

نقشه

گروه ساختمانی شیری

گروه ساختمانی شیری
جناب آقای مهندس شیری با به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک ،در مناطق شرقی تهران به ساخت و ساز پرداخته و آثار برجسته و چشمگیری را در کارنامه خود ثبت کرده است.