پروژه تجاری اداری موسوی

تماس با گروه ساختمانی موسوی

گروه ساختمانی موسوی
پروژه تجاری اداری موسوی

پروژه تجاری اداری موسوی

تماس بگیرید

پروژه تجاری اداری موسوی

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهآماده تحویل
تاریخ تکمیلیکشنبه 01 تیر 1399
تعداد واحد4
محلدردشت

تصاویر

project.name-1
project.name-2
project.name-3
پروژه تجاری اداری موسوی
+23تصاویر بیشتر

توضیحات

((پروژه تجاری اداری موسوی)) در مجموع شامل 4 واحد 3 واحد اداری به صورت تکواحدی

نقشه

گروه ساختمانی موسوی

گروه ساختمانی موسوی
جناب آقای مهندس موسوی ، سازنده و سرمایه گذار پروژه های ساختمانی در مناطق شرقی تهران در حال حاضر ساخت تعدادی پروژه در این منطقه را به اتمام رسانید است . التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.