پروژه مسکونی میرزایی

تماس با گروه ساختمانی میرزایی

گروه ساختمانی میرزایی
پروژه مسکونی میرزایی

پروژه مسکونی میرزایی

تماس بگیرید

پروژه مسکونی میرزایی

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهدر حال ساخت
تاریخ تکمیلسه شنبه 30 دی 1399
تعداد واحد6
محلمجیدیه جنوبی
خواب2 تا 2 خواب

تصاویر

project.name-1
project.name-2
project.name-3
پروژه مسکونی میرزایی
+6تصاویر بیشتر

توضیحات

((پروژه مسکونی میرزایی)) در 6 طبقه تکواحدی جمعا 6 واحد

نقشه

گروه ساختمانی میرزایی

گروه ساختمانی میرزایی
جناب آقای مهندس میرزایی ، سازنده و سرمایه گذار پروژه های ساختمانی در مناطق شرقی تهران در حال حاضر ساخت تعدادی پروژه در این منطقه را به اتمام رسانید است . التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.