پروژه مسکونی آج

تماس با گروه ساختمانی ابتکار

گروه ساختمانی ابتکار
پروژه مسکونی آج

پروژه مسکونی آج

تماس بگیرید

پروژه مسکونی آج

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهدر حال ساخت
تاریخ تکمیلسه شنبه 18 آبان 1400
تعداد واحد10
محلپل رومی
خواب2 تا 3 خواب

تصاویر

project.name-1
project.name-2
project.name-3
پروژه مسکونی آج
+9تصاویر بیشتر

توضیحات

لوکیشن شریعتی پل رومی متراژ 90 /110 متر 2 الی 3 خواب 5 طبقه فول امکانات

گروه ساختمانی ابتکار

گروه ساختمانی ابتکار
گروه ساختمانی ابتکار