پروژه مسکونی اسپرلوس

تماس با برما گستر همت غرب

برما گستر همت غرب
پروژه مسکونی اسپرلوس

پروژه مسکونی اسپرلوس

تماس بگیرید

پروژه مسکونی اسپرلوس

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهدر حال ساخت
تاریخ تکمیلجمعه 01 فروردین 1404
تعداد واحد96
محلچیتگر
خواب2 تا 3 خواب

تصاویر

project.name-1
project.name-2
project.name-3
پروژه مسکونی اسپرلوس
+1تصاویر بیشتر

توضیحات

​مشخصات پروژه اسپرلوس تعداد بلوک: 18 بلوک تعداد طبقات: 12

برما گستر همت غرب

برما گستر همت غرب
شرکت تعاونی مسکن انبوه سازان برماگستر همت غرب با توجه به کادر قوی و پیشرو در صنعت ساخت و ساز اقدام به سازندگی در منطقه 22 تهران کرده است. این تعاونی با رزومه ای تازه ولی با انگیزه به سازندگی نگاه میکند که یک فرصت مناسبی برای تمامی مردم ایران فراهم کند.