پروژه مسکونی خرازی

تماس با تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی

تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی
پروژه مسکونی خرازی

پروژه مسکونی خرازی

تماس بگیرید

پروژه مسکونی خرازی

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهدر حال ساخت
تاریخ تکمیلسه شنبه 12 مرداد 1400
تعداد واحد8030
محلچیتگر
خواب2 تا 3 خواب

تصاویر

project.name-1
project.name-2
project.name-3
پروژه مسکونی خرازی
+2تصاویر بیشتر

توضیحات

پروژه شهرک شهید خرازی ضلع جنوبی اتوبان خرازی در تقاطع بلوار اردستانی تعداد طبقات برج ها : ۲۰، ۲۵، ۳۰ طبقه تعداد واحد های هر طبقه :۶ واحد و ۸ واحد

تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی

تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی
این تعاونی متشکل از سه تعاونی پارس کاشانه، تعاونی آماد دو کوهه و تعاونی نیروی قدس می باشد.