پروژه مسکونی شماره 5 الهیه

تماس با گروه ساختمانی آصفی

گروه ساختمانی آصفی
پروژه مسکونی شماره 5 الهیه

پروژه مسکونی شماره 5 الهیه

تماس بگیرید

پروژه مسکونی شماره 5 الهیه

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهآماده تحویل
تاریخ تکمیلدوشنبه 12 اسفند 1398
تعداد واحد12
محلالهیه
خواب3 تا 4 خواب

تصاویر

project.name-1
project.name-2
project.name-3
پروژه مسکونی شماره 5 الهیه
+13تصاویر بیشتر

توضیحات

ساختمان شماره ۵ الهیه تجربه متفاوت بودن و زندگی مدرن در دل طبیعت از جمله فرصتهایی است که در تهران به ندرت اتفاق میافتد... پروژه ای در قلب باغ سفارت وسیع آلمان،واقع در الهیه ... تصور کنید شروع روز را با صدای پرندگان در تراس های رو به باغ سفارت آلمان در منزل خودتان آغاز کنید...

گروه ساختمانی آصفی

گروه ساختمانی آصفی
عرصه ساختمانسازی و تجارت معمولا آمیخته با موضوعات مادی و صرفه های اقتصادی است در این بین سازندگانی هستند که ارزش آفرینی میکنند و با افکار بلند و خلاقیت ،به سنگ و آجر و ...هویت میبخشند . بدون شک گروه ساختمانسازی آصفی یکی از ارزش آفرینان عرصه ساختمانسازی هستند.