پروژه مسکونی پلازا

تماس با گروه ساختمانی تساوند سازه

گروه ساختمانی تساوند سازه
پروژه مسکونی پلازا

پروژه مسکونی پلازا

تماس بگیرید

پروژه مسکونی پلازا

شروع قیمتتماس بگیرید
وضعیت پروژهدر حال ساخت
تاریخ تکمیلجمعه 14 اردیبهشت 1403
تعداد واحد250
محلچیتگر
خواب2 تا 3 خواب

تصاویر

project.name-1
project.name-2
project.name-3
پروژه مسکونی پلازا
+3تصاویر بیشتر

توضیحات

پروژه مسکونی پلازا تعداد برج: 4 برج تعداد طبقات: 9 طبقه

گروه ساختمانی تساوند سازه

گروه ساختمانی تساوند سازه
عرصه ساختمانسازی و تجارت معمولا آمیخته با موضوعات مادی و صرفه های اقتصادی است در این بین سازندگانی هستند که ارزش آفرینی میکنند و با افکار بلند و خلاقیت ،به سنگ و آجر و ...هویت میبخشند . بدون شک گروه تساوند سازه یکی از ارزش آفرینان عرصه ساختمانسازی هستند.