پروژه های ساختمانی

ساختمان مسکونی جیحون
جیحون تهران
20 واحد : 1 تا 2 خواب
از 715,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی نگین شهدا
جی تهران
12 واحد : 2 خواب
از 675,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی بهمن
نظام آباد تهران
24 واحد : 3 خواب
از 1,680,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی وجدانی
میدان سپاه تهران
18 واحد : 2 خواب
از 1,296,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی مجلل
جیحون تهران
10 واحد : 2 خواب
از 1,270,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی بعثت
جنت آباد مرکزی تهران
5 واحد : 3 خواب
از 4,440,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی قدح
نارمک تهران
4 واحد : 3 خواب
از 2,600,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی صدرا
نارمک تهران
15 واحد : 2 خواب
از 2,185,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی ایلیا
نارمک تهران
12 واحد : 2 تا 3 خواب
از 2,600,000,000 تومان
مشاهده جزییات
ساختمان مسکونی سلطانی
بلوار فردوس تهران
12 واحد : 2 خواب
تماس بگیرید
مشاهده جزییات
از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم راضی هستم
بد نبود بد نبود
راضی نیستم راضی نیستم