آقای مهندس علیپور
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی آقای مهندس علیپور

پروژه های ساختمانی آقای مهندس علیپور

آقای مهندس علیپور

آقای مهندس علیپور
گروه ساختمانی مهندس علیپور با به کارگیری مهندسین و معماران متخصص و کارآمد،در کنار استفاده از متریال درجه یک ،در منطقه ۵ تهران و محله جنت آباد به ساخت و ساز پرداخته و آثار برجسته و چشمگیری را در کارنامه خود ثبت کرده است.
پروژه ساختمانی بام پونک