برما گستر همت غرب
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی برما گستر همت غرب

پروژه های ساختمانی برما گستر همت غرب

برما گستر همت غرب

برما گستر همت غرب
شرکت تعاونی مسکن انبوه سازان برماگستر همت غرب با توجه به کادر قوی و پیشرو در صنعت ساخت و ساز اقدام به سازندگی در منطقه 22 تهران کرده است. این تعاونی با رزومه ای تازه ولی با انگیزه به سازندگی نگاه میکند که یک فرصت مناسبی برای تمامی مردم ایران فراهم کند.
پروژه ساختمانی بام پونک