تعاونی مدیران شهرداری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی تعاونی مدیران شهرداری

پروژه های ساختمانی تعاونی مدیران شهرداری

تعاونی مدیران شهرداری

تعاونی مدیران شهرداری
شرکت تعاونی مسکن کارکنان مدیریت منابع انسانی شهرداری تهران که با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی در تهران شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است.
پروژه ساختمانی بام پونک