تعاونی مسکن نمونه رسا
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی تعاونی مسکن نمونه رسا

پروژه های ساختمانی تعاونی مسکن نمونه رسا

تعاونی مسکن نمونه رسا

تعاونی مسکن نمونه رسا
تعاونی های مسکن نمونه رسا به عنوان یک مجموعه منسجم و منظم و پل ارتباطی تعاونیهای مسکن با دولت و دستگاههای اجرایی با بهره‌گیری از نیروی انسانی متعهد و متخصص و فضای تحقیقاتی اجرایی و همچنین بهره‌گیری از آخرینجی فناوری‌های انفورماتیک و سیستم‌های پیشرفته و استقرار نظام مدیریت نوین موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت گردیده است که همسطح تکنیکی این اتحادیه را در انجام مأموریت‌های خود بسیار قوی و موثر جلوه می‌دهد.
پروژه ساختمانی بام پونک