شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام

پروژه های ساختمانی شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام

شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام

شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام
شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام با هدف دستیابی به این آرزو و با بهره مندی از متخصصان مجرب و توانمند، با میل و اشتیاقی ماندگار، گام در این راه نهاد تا بتواند با حضور مدیران کارآمد و استفاده از دانش معماری و مهندسی روز و نیز بکارگیری نیروهای مجرب، با سابقه و خوشنام، اجرای پروژه های خود را در زمانی مناسب و با کیفیتی مطلوب به اتمام رساند و گامی هر چند کوچک در راستای اعتلای نام کشور عزیزمان ایران بردارد.
پروژه ساختمانی بام پونک