فیمان سازه پارس
نوع
وضعیت
قیمت
تا

پروژه های ساختمانی فیمان سازه پارس

فیمان سازه پارس

این شرکت در سال ۱۳۸۳ تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.درسال ۱۳۸۹ با مشارکت و همکاری مهندسین مجرب در چهار رشتهاصلی معماری،عمران ، تاسیسات مکانیکی و برقی در سازمان ثبت شرکت های استان تهران با شماره 235681 به ثبت رسید و در حال حاضر این شرکت یکی از اعضای حقوقی سازمان مسکن و شهرسازی می باشد. فعالیت عمده شرکت با داشتن پایه یک در زمینه طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی در استان تهران می باشد.