فیمان سازه پارس
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی فیمان سازه پارس

پروژه های ساختمانی فیمان سازه پارس

فیمان سازه پارس

فیمان سازه پارس
این شرکت در سال ۱۳۸۳ تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.درسال ۱۳۸۹ با مشارکت و همکاری مهندسین مجرب در چهار رشتهاصلی معماری،عمران ، تاسیسات مکانیکی و برقی در سازمان ثبت شرکت های استان تهران با شماره 235681 به ثبت رسید و در حال حاضر این شرکت یکی از اعضای حقوقی سازمان مسکن و شهرسازی می باشد. فعالیت عمده شرکت با داشتن پایه یک در زمینه طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی در استان تهران می باشد.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک