مهندس جهانیان
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی مهندس جهانیان

پروژه های ساختمانی مهندس جهانیان

مهندس جهانیان

مهندس جهانیان
گروه ساختمانی جهانیان با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی در تهران شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است .
پروژه ساختمانی بام پونک