مهندس رضایی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی مهندس رضایی

پروژه های ساختمانی مهندس رضایی

مهندس رضایی

مهندس رضایی
با بیش از نیم قرن تجربه در ساخت در مناطق یک و دو تهران جز سازنده گرید یک کشور است و پروژه های بزرگی در کارنامه ایشان است
پروژه ساختمانی بام پونک