مهندس سلطانی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی مهندس سلطانی

پروژه های ساختمانی مهندس سلطانی

مهندس سلطانی

مهندس سلطانی
گروه ساختمانی سلطانی در سال 1388 با مدریت جناب آقای مهندس سلطانی شروع به فعالیت کرد و در اولین سال فعالیت خود توانست 2 پروژه ساختمانی موفق در محدوده بلوار فردوس در غرب تهران احداث کند . از ارزش های اصلی این تیم توجه به ساخت و سازی ایمن همراه با راحتی ساکنین می باشد.
پروژه ساختمانی بام پونک