گروه دپارتمان
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه دپارتمان

پروژه های ساختمانی گروه دپارتمان

گروه دپارتمان

گروه دپارتمان
مجموعه دپارتمان با هدف خدمت به مردم عزیز کشورمان به عنوان عضوی از خانواده بزرگ سازندگان شروع به فعالیت نموده است. این شرکت به عنوان یکی از شرکت های با سابقه پیمانکاری با هدف انجام فعالیت های عمرانی و صنعتی، با سرلوحه قرار دادن کیفیت ، برنامه زمانبندی، جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان ، گام های بلند و استواری را برداشته است.
متأسفیم ، هیچ پروژه فعالی مطابق با معیارهای شما وجود ندارد.
پروژه ساختمانی بام پونک