گروه ساختمانی احدی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی احدی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی احدی

گروه ساختمانی احدی

گروه ساختمانی احدی
گروه ساختمانی احدی در سال 1373 با مدیریت جناب اقای مهندس احدی شروع به فعالیت کرد . هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران است . که تاکنون موفق به ساختن بیش از 100 پروژه ساختمانی در مناطق 2 و 5 شده اند . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک