گروه ساختمانی احمدی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی احمدی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی احمدی

گروه ساختمانی احمدی

گروه ساختمانی احمدی
جناب مهندس احمدی ، سازنده و سرمایه گذار صاحب سبک پروژه های خاص در حال حاضر ساخت برج های مسکونی در منطقه 2 تهران را آغاز کرده است. التزام به اصول و قوانین جاری در طراحی اصیل و مدرن ساختمان سازی، نظم و قانونمندی در کلیه مراحل اجرا، رضایتمندی مشتری، رعایت اصول قراردادی، اجرای کار با استفاده از بهترین مصالح از اصول اولیه اجرای این پروژه است.
پروژه ساختمانی بام پونک