گروه ساختمانی اسلامیان
نوع
وضعیت
قیمت
تا
حداقل
حداکثر

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی اسلامیان

گروه ساختمانی اسلامیان

گروه ساختمانی اسلامیان از با تجربه ترین های منطقه 14 هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران به خصوص منطقه 14 است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .