گروه ساختمانی اسمی
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی اسمی

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی اسمی

گروه ساختمانی اسمی

گروه ساختمانی اسمی
گروه ساختمانی اسمی با چندین سال سابقه درخشان در صنعت ساختمان در حال فعالیت می باشد . تاکنون موفق به ساخت چندین پروژه ساختمانی در تهران شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده در پروژه های این گروه درجه یک است . در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده است .
پروژه ساختمانی بام پونک