گروه ساختمانی اشتری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی اشتری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی اشتری

گروه ساختمانی اشتری

گروه ساختمانی اشتری
گروه ساختمانی اشتری با مدیریت جناب اقای مهندس اشتری در مناطق شرق تهران شروع به فعالیت کرد هدف این گروه ساخت و ساز ساختمان های مدرن و پیشرفته در مناطق مختلف تهران است . که تاکنون موفق به ساختن چندین پروژه ساختمانی در مناطق شرق تهران شده اند . بیشترین مصالح بکار برده شده آنها درجه یک است .به روز بودن امکانات از ویژگی شاخص پروژه های این گروه ساختمانی می باشد. در تمام پروژه های این گروه ساختمانی همه ی موارد امنیتی و حفاظتی استانداردهای ساخت و ساز رعایت شده .
پروژه ساختمانی بام پونک