گروه ساختمانی اصغری
نوع
وضعیت
قیمت
تا
پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی اصغری

پروژه های ساختمانی گروه ساختمانی اصغری

گروه ساختمانی اصغری

گروه ساختمانی اصغری
گروه ساختمانی اصغری با مدیریت آقای مهندس اصغری از سال1390 مشغول به فعالیت می باشند تا به امروز موفق به ساختن 7 پروژه در منطقه 8وشده اند . هدف و چشم انداز این گروه ساخت پروژه ها با بهترین متریال ممکن و رشد هر روزه هم راه با تلاش مضاعف برای ارائه ی پروژه های چشم گیر می باشد .پروژه های ساخته شده توسط این گروه ساختمانی از پروژه های منتخب توسط املاک منطقه 8 می باشد .
پروژه ساختمانی بام پونک